Blogger Tips and TricksLatest Tips And TricksBlogger Tricks

Σάββατο, 6 Ιουνίου 2015

Συμβουλές για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων

Θέλουμε να ελπίζουμε ότι δεν θα υπάρξουν αλλαγές σ' ό,τι ισχύει ως σήμερα, δεδομένου ότι ήδη έχει αρχίσει η υποβολή δηλώσεων. Σε περίπτωση που συμβεί αυτό, θα ενημερώνεστε από τη σελίδα μας
ΕΡΩΤΗΜΑ 1: Σε περίπτωση διαζυγίου ποιος υποχρεούται να το δηλώσει στο μητρώο? Το πρόστιμο όταν είναι εκπρόθεσμο ποιος το πληρώνει; Μπορεί η σύζυγος να κάνει δήλωση μόνη της;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Για να γίνει η δήλωση του ζευγαριού χωριστά θα πρέπει να προσκομιστεί στο Μητρώο της ΔΟΥ η δικαστική απόφαση του διαζυγίου. Δεν έχει σημασία ποιος από τους δύο θα προσκομίσει στη ΔΟΥ το έγγραφο.

Το πρόστιμο της εκπρόθεσμης δήλωσης μεταβολής που ισχύει από 1/1/2014 δεν ορίζεται από ποιον πρέπει να καταβληθεί. Αυτό θα συμφωνηθεί μεταξύ τους.
ΕΡΩΤΗΜΑ 2: Σε ποιους κωδικούς μπαίνουν τα εισοδήματα από εργόσημο; Στέλνει ο φορέας αρχείο στη ΓΓΔΕ;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Στους κωδικούς 309-310 συμπληρώνετε το καθαρό ποσό (ονομαστική αξία) που το υπολογίζετε με βάση τα αποκόμματα, αφού αφαιρέσετε τα ποσά που αντιστοιχούν σε ασφαλιστικές εισφορές. Σε άλλες περιπτώσεις έχει σταλεί (π.χ. από τον ΟΓΑ) αρχείο σε άλλες όχι. Προσοχή, αν έχει σταλεί διασταυρώστε το ποσό που αναγράφεται.
ΕΡΩΤΗΜΑ 3: Σε ποιους κωδικούς μπαίνουν η επιδότηση ασθενείας του ΙΚΑ και το οικογενειακό επίδομα από τον ΟΑΕΔ;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Η επιδότηση ασθενείας θα δηλωθεί στους κωδικούς 659-660.Το οικογενειακό επίδομα του ΟΑΕΔ εμφανίζεται στους προσυμπληρωμένους κωδικούς του Ε1.
ΕΡΩΤΗΜΑ 4: Το κοινωνικό μέρισμα μπαίνει στο Ε1; Σε ποιους κωδικούς;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Δηλώνεται στο Ε! και στους κωδικούς 659-660.
ΕΡΩΤΗΜΑ 5: Σε ποιο κωδικό στο Ε1μπαίνει το προνοιακό επίδομα που δίδεται από τους Δήμους ανά δίμηνo; Μπαίνει στον κωδικό 659;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Στους κωδικούς 659-660 αναγράφονται τα εισοδήματα, για τα οποία δεν υπάρχει ηλεκτρονική πληροφόρηση, όπως το εξωιδρυματικό επίδομα και κάθε συναφές ποσό που καταβάλλεται σε ειδικές κατηγορίες ανθρώπων με αναπηρίες. Επομένως, θεωρούμε πως το προνοιακό επίδομα θα δηλωθεί σε αυτούς τους κωδικούς.
ΕΡΩΤΗΜΑ 6: Έχω πελάτη φυσικό πρόσωπο, που σπουδάζει η κόρη του στη Σουηδία. Κάθε 2 μήνες της στέλνει εμβάσματα μέσω Εθνικής Τράπεζας ύψους 2.000 € για δίδακτρα και τα έξοδα της. Σε ποιο κωδικό στο Ε1 αναγράφονται τα ποσά αυτά;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Τα εμβάσματα αυτά δεν δηλώνονται κάπου
ΕΡΩΤΗΜΑ 7: Συνταξιούχος κάτοικος Ελλάδας, που παίρνει σύνταξη από χώρα εξωτερικού σε ποιόν κωδικό του Ε1 θα τη δηλώσει;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Στον ΠΙΝΑΚΑ 4Α-ΚΩΔΙΚΟΙ 391-392 μπαίνει το καθαρό ποσό από μισθούς και συντάξεις αλλοδαπής προέλευσης. Στην περίπτωση που πρόκειται για χώρα, με την οποία η Ελλάδα έχει Σύμβαση Αποφυγής διπλής Φορολογίας έχει αποκλειστικό δικαίωμα φορολόγησης
ΕΡΩΤΗΜΑ 8: Ανήλικος αποκτά εισόδημα εκτός από σύνταξη ή μισθωτή εργασία πχ ενοίκιο ανεξαρτήτως ποσού. Κάνει μόνος του φορολογική δήλωση ή όχι και το ποσό μπαίνει στην δήλωση της μητέρας?
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Τα ανήλικα τέκνα είναι εξαρτώμενα μέλη των γονέων τους, εφόσον το εισόδημά τους δεν υπερβαίνει το ποσό των 3.000 € και συνοικούν με αυτούς. Στην περίπτωση αυτή το εισόδημα τους δηλώνεται και φορολογείται στο όνομα του γονέα που έχει το μεγαλύτερο συνολικό εισόδημα. Αν οι γονείς έχουν ίσο ποσό συνολικού εισοδήματος, το εισόδημα του ανήλικου άγαμου τέκνου προστίθεται στο όνομα του πατέρα του. Σε περίπτωση που αυτός έχει χάσει τη γονική μέριμνα, προστίθεται στο εισόδημα του άλλου γονέα και φορολογείται στο όνομά του. Κατά τον ίδιο τρόπο δηλώνεται και φορολογείται στο όνομα του γονέα, το εισόδημα των ανήλικων άγαμων τέκνων που προέρχεται από ακίνητα που περιήλθαν σε αυτά από τους ανιόντες, στους οποίους είχαν μεταβιβασθεί από τους γονείς των ανήλικων τέκνων.
Κατ' εξαίρεση, φορολογείται χωριστά το εισόδημα του ανήλικου άγαμου παιδιού ανεξαρτήτως ποσού εφ' όσον προέρχεται από την παροχή εργασίας ή από σύνταξη λόγω θανάτου του πατέρα ή της μητέρας του. Στην περίπτωση αυτή στη δήλωσή του περιλαμβάνεται κάθε εισόδημα, όπως εισόδημα που προέρχεται από περιουσιακά στοιχεία που περιήλθαν σε αυτό.
Από τα παραπάνω προκύπτει ότι ο ανήλικος θα κάνει δήλωση μόνος του σε δύο περιπτώσεις: όταν εργάζεται κι όταν παίρνει σύνταξη λόγω θανάτου πατέρα. Επομένως, το ποσό θα μπει στη δήλωση της μητέρας.
ΕΡΩΤΗΜΑ 9: Οι αμοιβές με τίτλο κτήσης και ο φόρος, που παρακρατήθηκε. Σε ποιους κωδικούς θα μπουν στο Ε1;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Η καθαρή αμοιβή θα μπει στους κωδικούς 403-404 (όπου αναγράφονται τα ακαθάριστα έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα που αποκτούνται από φυσικά πρόσωπα μη επιτηδευματίες, δηλαδή μη υπόχρεους σε τήρηση βιβλίων και στοιχείων βάσει του ΚΦΑΣ κλπ εφόσον οι δικαιούχοι των εισοδημάτων αυτών δεν ασκούν άλλη επιχειρηματική δραστηριότητα. Τα εισοδήματα αυτά φορολογούνται εξ' ολοκλήρου, χωρίς την αφαίρεση επιχειρηματικών δαπανών και κράτησης τελών χαρτοσήμου). Στους κωδικούς 605-606 το ποσό του φόρου που παρακρατήθηκε.
ΕΡΩΤΗΜΑ 10: Η αγορά τραπεζικού ομολόγου εξωτερικού με χρηματικά διαθέσιμα προερχόμενα από τραπεζικές καταθέσεις ή πώληση μετοχών Χρηματιστηρίου Αθηνών (τρέχοντος ή και προηγουμένων ετών) δηλώνονται σε κάποιο κωδικό ή όχι στο Ε1;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Μπαίνουν στους κωδικούς 743-744, όπου συμπληρώνεται το συνολικό ποσό που καταβάλατε (σε μετρητά) το 2014 για αγορά εταιρικών μεριδίων και χρεογράφων γενικά. Στην έννοια των χρεογράφων συμπεριλαμβάνονται οι μετοχές, οι ομολογίες, τα έντοκα γραμμάτια του Ελληνικού Δημοσίου, τα ομόλογα τραπεζών, τα προθεσμιακά συμβόλαια, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης, τα συμβόλαια δικαιωμάτων προαίρεσης, τα μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων, οι μετοχές και γενικά προϊόντα που μπορούν να διαπραγματεύονται στα χρηματιστήρια και στις αγορές.
Επομένως, η αγορά τραπεζικού ομολόγου, όπως περιγράφεται, μπαίνει σε αυτούς του κωδικούς και φορολογείται.
ΕΡΩΤΗΜΑ 11: Θα ήθελα να ρωτήσω πώς αντιμετωπίζεται φορολογικά και ασφαλιστικά η αποζημίωση μισθωτού εκτός έδρας. Να διευκρινίσω ότι δεν εργάζεται συστηματικά εκτός έδρας αλλά περιστασιακά δηλαδή 5 φορές το έτος.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Τα ποσά που καταβάλλονται σε υπαλλήλους ως αποζημίωση εξόδων διαμονής και σίτισης εξαιρούνται από τον υπολογισμό του εισοδήματος από μισθωτή εργασία, με μόνη προϋπόθεση να έχουν καταβληθεί από τον υπάλληλο για του σκοπούς της επιχειρηματικής δραστηριότητας, η πλήρωση της οποίας θα πρέπει να αποδεικνύεται με κάθε πρόσφορο μέσο.
Οι αποζημιώσεις των μισθωτών για την απασχόλησή τους εκτός έδρας δεν αποτελούν μισθό και δεν υπόκεινται σε ασφαλιστικές εισφορές ΙΚΑ, γιατί χορηγούνται για αντιμετώπιση αυξημένων δαπανών εκτέλεσης εργασίας εκτός έδρας.
Σε περίπτωση όμως που οι αποδοχές αυτές δεν εξαρτώνται από την πραγματοποίηση μετακινήσεων, δεν διακόπτονται κατά την άδεια και κατά την ασθένεια, ούτε γίνεται απόδοση λογαριασμού, τότε υπόκεινται σε ασφαλιστικές εισφορές ΙΚΑ, λόγω του ότι θεωρούνται ως τακτικές αποδοχές.
ΕΡΩΤΗΜΑ 12: Ασκούμενος δικηγόρος που αμείβεται εκ νόμου με απόδειξη δαπάνης (τίτλο κτήσης), φιλοξενείται και έχει τεκμήριο 1 μήνα από ΙΧ. Θα φορολογηθεί με την κλίμακα των ελεύθερων επαγγελματιών;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Οι αμοιβές που λαμβάνουν τόσο οι ασκούμενοι δικηγόροι όσο και οι σπουδαστές, που πραγματοποιούν πρακτική άσκηση, κατά το διάστημα της άσκησης, φορολογούνται με την κλίμακα της περ. α΄ της παρ.1 του άρθρου 9 του ν.2238/1994 για τη χρήση του 2013 (κλίμακα μισθωτών – συνταξιούχων).
ΕΡΩΤΗΜΑ 13: Φορολογούμενοι παντρεύτηκαν φέτος, οπότε έγινε και η κατάθεση του Μ1 εντύπου στο μητρώο για την αλλαγή. Τι δήλωση να καταθέσω (για πέρυσι)κοινή ή ο καθένας χωριστά;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Οι δηλώσεις τους για φέτος θα γίνουν χωριστά κι από του χρόνου θα κάνουν κοινή. Το ότι έγινε η μεταβολή στο μητρώο δεν έχει σχέση με τη φετινή τους δήλωση.
ΕΡΩΤΗΜΑ 14: Ένας ναυτικός το 2014 είχε αμοιβές ως κατώτερο πλήρωμα αλλά και ως αξιωματικός του Εμπορικού Ναυτικού. Σε ποιους κωδικούς μπαίνουν τα αντίστοιχα εισοδήματα;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Στους κωδικούς 253-254 αναγράφονται μόνο οι καθαρές αποδοχές που καταβλήθηκαν μέσα στο 2014 και αφορούν τις αμοιβές ως κατώτερο πλήρωμα του εμπορικού ναυτικού (αθροιστικά σε ευρώ, καθώς και σε ξένο νόμισμα, μετά τη μετατροπή τους σε ευρώ), ανεξάρτητα από το συντελεστή φόρου που παρακρατήθηκε. Οι κωδικοί αυτοί συμπληρώνονται ΜΟΝΟ στην περίπτωση που αποκτάται συγχρόνως μέσα στην ίδια χρήση αμοιβές κατώτερου πληρώματος και αμοιβές αξιωματικού του εμπορικού ναυτικού, προκειμένου να γίνει η εκκαθάριση του φόρου.
Επίσης, επισημαίνεται ότι στην περίπτωση αυτή, συμπληρώνονται συγχρόνως και οι κωδικοί αριθμοί 255-256 ή 251-252 με το άθροισμα των καθαρών αποδοχών σας, τόσο αυτών που προέρχονται από την απασχόληση ως κατώτερου πληρώματος, όσο και αυτών που προέρχονται από την απασχόληση ως αξιωματικού του εμπορικού ναυτικού.
Στους κωδικούς 267-268, εξάλλου, συμπληρώνονται μόνο οι καθαρές αποδοχές που καταβλήθηκαν μέσα στο 2014 και αφορούν τις αμοιβές ως κατώτερο πλήρωμα, εφόσον υπηρετεί κάποιος σε πλοίο με ξένη σημαία και αποκτά συγχρόνως μέσα στην ίδια χρήση αμοιβές κατώτερου πληρώματος και αμοιβές αξιωματικού και εφόσον ο φόρος εισοδήματος για τις αποδοχές από τις υπηρεσίες αυτές έχει καταβληθεί στην αλλοδαπή. Οι κωδικοί αυτοί συμπληρώνονται ΜΟΝΟ στην περίπτωση που αποκτάται συγχρόνως μέσα στην ίδια χρήση αμοιβές κατώτερου πληρώματος και αμοιβές αξιωματικού.
Επίσης, επισημαίνεται ότι στην περίπτωση αυτή, συμπληρώνονται συγχρόνως και οι κωδικοί αριθμοί 263-264 με το σύνολο των καθαρών αποδοχών σας για τις οποίες ο φόρος καταβλήθηκε στην αλλοδαπή, τόσο αυτές που προέρχονται από την απασχόληση ως κατώτερο πλήρωμα, όσο και αυτές που προέρχονται από την απασχόληση ως αξιωματικός.
Τέλος, στους κωδικούς 201-202 συμπληρώνεται ο κωδικός (1) αν πρόκειται για αμοιβές αξιωματικού εμπορικού ναυτικού, ο κωδικός (2) αν πρόκειται για αμοιβές κατώτερου πληρώματος εμπορικού ναυτικού, και ο κωδικός (3) αν αποκτώνται συγχρόνως στην ίδια χρήση αμοιβές κατώτερου πληρώματος και αμοιβές αξιωματικού εμπορικού ναυτικού .
ΕΡΩΤΗΜΑ 15: Πού μπαίνουν τα δάνεια που εισέπραξε κάποιος;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Τα ποσά δανείων που εισπράχθηκαν από το φορολογούμενο μπαίνουν στους κωδικούς 781-782. Απαιτείται συμβολαιογραφικό έγγραφο ή ιδιωτικό έγγραφο με βέβαιη χρονολογία, που να αποδεικνύει τη σύναψη δανείου και τα χρηματικά ποσά που καταβλήθηκαν στο φορολογικό έτος 2014. Όταν πρόκειται για κάλυψη διαφοράς για δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων, από το οικείο έγγραφο πρέπει να αποδεικνύεται ότι το δάνειο λήφθηκε πριν από την πραγματοποίηση της σχετικής δαπάνης.
ΕΡΩΤΗΜΑ 16: Πού μπαίνουν τα έξοδα για ιατρική περίθαλψη;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Στον ΠΙΝΑΚΑ 7-ΠΟΣΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΟΥ ΑΦΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ Ή ΑΠΟ ΤΟ ΦΟΡΟ και στους κωδικούς 051-052 συμπληρώνονται τα ποσά των δαπανών που καταβλήθηκαν συνολικά, για ιατρική, νοσοκομειακή και φαρμακευτική περίθαλψη του ίδιου του φορολογούμενου ή των εξαρτώμενων μελών. Δηλώνεται το ποσό που δεν καλύφθηκε από ασφαλιστικά ταμεία ή/και ασφαλιστικές εταιρείες. Ως έξοδα ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης θεωρούνται οι αμοιβές που καταβάλλονται σε ιατρούς και ιατρικά κέντρα, όλων των ειδικοτήτων για ιατρικές επισκέψεις, εξετάσεις και θεραπείες
ΕΡΩΤΗΜΑ 17: Πού μπαίνουν δωρεές ή κληρονομιές ή γονικές παροχές;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Δωρεές ή κληρονομιές ή γονικές παροχές χρηματικών ποσών που έγιναν στο φορολογικό έτος 2014 στον υπόχρεο ή τη σύζυγό του μπαίνουν στους κωδικούς 781-782
Συντακτική Ομάδα Oenet.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ

Οι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μην συμπίπτουν με τα περιεχόμενα των άρθρων.

Εμείς απλά τα παρουσιάζουμε και η αξιολόγησή τους επαφίεται στην κρίση του αναγνώστη.

Αποποιούμαστε κάθε νομικής ευθύνης για την ακρίβεια των γραφομένων σε άλλα ιστολόγια ή ιστοσελίδες.